loggotyp Göran Odbratt

  HEM     OM    KONTAKT 

AKTUELLT:

En dokumentärfilm tillsammans med J.H. Engström för SVT: Socialkontoret - en skildring av vardagslivet på ett socialkontor - mitt i det sociala arbetet, mitt i relationer, socialarbetarnas reflektioner, tankar, dilemman, våndor, glädjeämnen, skeenden.

Sändning 21 september 2008
i Svt 2


Tillsammans med fotografen
Kent Klich pågår ett dokumentärt orienterat arbete i Ryssland, Kirgizistan och Litauen där det svenska samarbetet med sociala reformer och utveckling av socialt arbete, demokratiutveckling och mänskliga rättigheter är i fokus – särskilt med avseende på arbete som söker förverkliga barnkonventionen.

Färdigt våren 2009

 

 

 

GÖRAN ODBRATT
Dokumentärförfattare och -filmare,
mångårig FoU-medarbetare.

göran odbratt

Alldeles avgörande är det dokumentära arbetets anspråk på att referera till människor som faktiskt finns och vars närvaro på olika sätt gör avtryck och intryck här i världen. Dokumentären kräver ansvarstagande för människor man mött, för förtroenden som utbytts.”

site by bjarne bagge